Tổng truy cập
Tổng truy cập
0516444
Trực tuyến
000009
Băng cảnh báo cáp Ngầm điện lực
1.350.000₫

Tóm tắt sản phẩm :Chiều rộng : 15, 20, 30 cm
Chiều dài : 500m/ cuộn
Chất liệu : Màng ghép
Quy cách : 1 cuộn 500m
 
Top